نطنز 2006

قدیمی ترین و با سابقه ترین وبلاگ شهرستان نطنز (همه چیز درباره نطنز)
 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم:
ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥ : توسط : نطنزی

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم گفت: در صورت جداسازي بخش آموزش پزشكي از وزارت بهداشت سطح كيفي آموزش پزشكي در ايران به شدت افت مي‌‏كند.
علي باغبانيان، نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم، در گفت‌‏وگو با خبرنگار " ايلنا" گفت: با توجه به اين كه پيش از دو دهه از الحاق بخش آموزش پزشكي به وزارت بهداشت مي‌‏گذرد، در حال حاضر عملا بين اين دو مقوله يك تنيدگي و ارتباط پيچيده‌‏اي برقرار شده است كه نمي‌‏توان به جدا شدن آنها فكر كرد.
وي افزود: هم اكنون در شهرهاي بزرگ و كوچك اكثريت بيمارستان‌‏هاي ما آموزشي هستند و اگر قرار بر انجام طرح جداسازي مقوله آموزشي از وزارت بهداشت باشد، عملا بيمارستان‌‏هايي كه اكثرا نيز آموزشي هستند، از بدنه وزارت بهداشت جدا مي‌‏شوند و نهايتا امكان خدمات‌‏رساني درماني به جامعه را نخواهند داشت.
نماينده نطنز در مجلس‌‏هفتم ادامه داد: همچنين تمامي متخصصان سراسر كشور كه در بيمارستان‌‏ها كار مي‌‏كنند، اكثرا عضو هيات علمي دانشگاه‌‏هاي علوم پزشكي هستند و اگر قرار بر اجراي طرح مذكور باشد، عملا وزارت بهداشت را از تخصص اين افراد بي‌‏بهره خواهد كرد.
وي كه خود عضو هيات علمي يكي از دانشگاه‌‏هاي علوم پزشكي است، گفت: واقعا در بحث مسائل پزشكي نمي‌‏توان مرزي را بين آموزش و درمان قائل شد.
باغبانيان افزود: در واقع رشته‌‏هاي پزشكي هرچند زيربناي تئوري دارند؛ اما در نهايت شاكله اصلي انها انجام خدمات‌‏درماني عملي است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم افزود: با توجه به اين شرايط به نظر مي‌‏رسد اجراي طرح جداسازي بخش آموزش پزشكي از وزارت بهداشت نه تنها اين وزارت‌‏خانه را به لحاظ از دست دادن فضاي درماني و نيروي متخصص متضرر خواهد كرد؛ بلكه موجب افول شديد سطح كيفي آموزش پزشكي مي‌‏شود.
وي افزود: به نظر مي‌‏آيد كه بيشترين هدف كساني كه مجدانه پيگير ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت هستند، توقف ادامه رويه كنوني آموزش پزشكي در وزارت بهداشت باشد و در حقيقت با ديد گروكشي به طرح ادغام دو وزارت مذكور آن را پيگيري مي‌‏كنند.
باغبانيان با تاكيد بر نظر مخالف اكثريت اعضا كميسيون بهداشت ‌‏و درمان براي جداسازي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت، گفت: انتظار ما نيز از صحن علني مجلس‌‏هفتم اين است كه نسبت به اين قضيه با ديد منطقي نگاه كنند و با توجه به اين كه اكثريت نمايندگان نيز افرادي تحصيل‌‏كرده و دانشگاهي هستند، با اطمينان مي‌‏توان گفت كه به اين طرح راي منفي مي‌‏دهند.
وي افزود: البته با توجه به اين كه مجلس‌‏هفتم ثابت كرده كه همواره به كميسيون بهداشت و درمان و مصوبات اين كميسيون احترام مي‌‏گذارد و به آن اعتماد دارد و در صحن علني همواره به نظر كميسيون بهداشت راي مساعد مي‌‏دهد، به نظر مي‌‏رسد كه در اين ارتباط نيز به همين ترتيب عمل كند.