نطنز 2006

قدیمی ترین و با سابقه ترین وبلاگ شهرستان نطنز (همه چیز درباره نطنز)
 
استان اصفهان ‪ ۶۰‬درصد ماهي زينتي كشور راتوليد مي‌كند
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥ : توسط : نطنزی

استان اصفهان باتوليد سالانه بيش از‪ ۲۰‬ميليون قطعه انواع ماهيان زينتي ، تامين‌كننده شصت درصد اينگونه ماهيان كشور مي‌باشد.

مديركل شيلات اين‌استان تصريح كرد: درسطح استان اصفهان نيز‪ ۷۰‬درصد ماهيان زينتي در دو شهر كاشان و راوند كاشان توليد مي‌شود.

دكتر"مسعود شريعتي" روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت :ازكل توليد ماهي استان كه دو هزارو ‪ ۶۵۴‬تن مي‌باشد، يك هزارو ‪ ۳۲۴‬تن آن از نوع ماهيان سردآبي و بقيه گرم آبي مي‌باشد.

به‌گفته‌او،اكنون دراين استان‌انواع ماهيان سردآبي وگرم‌آبي‌از طريق استخرهاي دو منظوره پرورش ماهي و تامين آب كشاورزي ، استخرهاي ذخيره‌آب ، استخرهاي پرورش درشاليزارها، محيطهاي محصور و كانال‌هاي آب توليد مي‌شود.

وي كه‌يك روز پس ازبازديد خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي ازچندين استخر و كانال پرورش ماهي درنقاط مختلف استان باآنها سخن مي‌گفت يادآور اين نكته‌شد كه از ‪ ۲۱‬شهرستان استان اصفهان فقط دردوشهرستان سميرم و فريدونشهر ‪ ۷۰‬درصد ماهي استان توليد مي‌شود.

‪ ۳۰‬درصد بقيه ماهيان پرورشي استان اصفهان درشهرستان‌هاي اصفهان، چادگان گلپايگان و نطنز توليد مي‌شود.

شريعتي يادآور پتانسيل‌هاي بالقوه استان اصفهان در زمينه آبزي پروري شد و گفت : اگر تمهيدات بيشتري انجام شود مي‌توان ازاين طريق فرصت‌هاي اشتغال بيشتري را نيز براي بيكاران بومي ايجاد نمود.

وي‌افزود: اكنون ازمجموع حدود‪ ۹۰۰‬كيلومتر كانال آب كشاورزي موجود در اين استان فقط مجوز بهره‌برداري‌از‪ ۹۷‬كيلومتر آنهابراي پرورش ماهي به‌شيلات استان داده شده است.

وي گفت :اين درحالي است كه نيمي از سال دركليه اين كانال‌ها آب جاري است امامجوزاستفاده بيشتر ازآنها در زمينه پرورش ماهي وايجاد اشتغال منوط به همكاري بيشتر شركت آب منطقه‌اي اصفهان مي‌باشد.

مديركل شيلات استان اصفهان افزود : اكنون كه تلاش مسوولان حل مشكل بيكاري است با توجه به‌اينكه توليدهرپنج تن ماهي براي بيش ازيك نفر اشتغال ايجاد مي‌كند ، لذاتعامل بيشتر شركت آب منطقه‌اي با شيلات مي‌تواند دست يابي به چند هدف كشوري كه توليد گوشت ماهي براي سلامت همه شهروندان ايراني و حل مشكل اشتغال جزي آنهااست ، تسهيل نمايد.

شريعتي يادآور شد: اگرمجوز بهره‌برداري از‪ ۱۰‬كانال ديگر آب رساني استان براي پرورش ماهي صادر شود به‌ميزان ‪۲۵۰‬تن توليدفعلي گوشت ماهي‌استان افزايش مي‌يابد.

وي يادآورشد: درسال جاري براي توليد ماهيان سردآبي استان پنج ميليون و ‪ ۵۰۰‬و دربخش توليد ماهيان گرمابي ‪ ۶۷۰‬هزارقطعه بچه ماهي و براي ماهي دار كردن منابع آبي استان يك ميليون قطعه بچه ماهي مورد نيازمي‌باشد.

وي تاكيد كرد:براي تامين اين ميزان بچه ماهي و بالحاظ مجموع غذاي مورد نياز آنها به‌ميزان دوهزار و ‪ ۲۴۲‬تن اعتباري حدود ‪ ۲۰‬ميلياردو ‪ ۶۰۷‬ميليون ريال بايد دراختيار شيلات استان قرار گيرد.

انواع ماهي گرمابي استان اصفهان شامل كپور ماهي معمولي ، كپور علفخوار (آمور) ، كپور نفره‌اي ( فيتوفاگ ) و كپور سرگنده‌وماهي سردآبي ماهي قزل آلا مي‌باشد.

دراستان‌اصفهان ‪۱۰۸‬مزرعه‌توليد ماهي گرمابي،‪۳۲۹‬استخرذخيره‌آب ويژه‌پرورش ماهي ، يك هزار و ‪ ۶۵‬مزرعه انفرادي،‪۱۳۸‬مزرعه خرد،‪ ۲۴‬استخرخاكي ‪ ۵۵‬محيط محصور و كانال ، ‪ ۴۰‬محيط مدار بسته و ‪ ۲/۵‬مزرعه شاليزار براي پرورش انواع ماهيان فعال مي‌باشد.