نطنز 2006

قدیمی ترین و با سابقه ترین وبلاگ شهرستان نطنز (همه چیز درباره نطنز)
 
معرفی برخی از مساجد شهرستان نطنز ۲
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ : توسط : نطنزی

شهرستان نطنز

رديف

نام

آدرس

 1

مسجد شهرنیان

محل شهرینان

 2

مسجد و حمام صالح اباد

روستای صالح اباد دهستان برزرود

 3

مسجد محله پائین کندز

محله کندز

 4

مسجد حضرت علی

سرشک

 5    

مسجد محله سرکوچه یارند

روستای یارند دهستان برزرود

 6

مسجد رسول اله

دهستان امام زاده اقا علی عباس بادرود

 7

مسجد صاحب الزمان

روستای اوره

8

مسجد و حسینه اریسمان

روستای اریسمان 

9

مسجد جامع

روستای  متین اباد

10

مسجد حضرت ابوالفضل 

روستای عباس اباد

11

مسجد صاحب الزمان

روستای سراسیاب 

12

مسجد النبی

شهرک علیاء محل مسکونی شهید منتظری

13

مسجد صاحب الزمان

محله علیاء سر پله

14

مسجد جامع

افوشته

15

مسجد خانقاه علیاء

علیاء

16

مسجد شهرک ولیعصر

روستای اوره شهرک جدید روستای اوره

17

مسجد صاحب الزمان باغستان بالا

دهستان طرقرود باغستان بالای طرقرود

 18

مسجد معروف هانی

دهستان طرقرود کوی هانی

19

مسجد بالای طرقرود

دهستان طرقرود محله بالا

 20

مسجد صاحب الزمان ورگوران

دهستان طرقرود روستای ورگوران

21

مسجد صاحب منبر

دهستان  برزرود

 22

مسجد جامع

کوی ریسه

23

مسجد سجاد

روستای جزن

 24

مسجد جامع

دهستان طرق رود

 25

مسجد جامع

روستای نیه

 26

مسجد جامع

دهستان طرقرود روستای میلاجرد

 27

مسجد  روستای چیمه

دهستان  برزرود روستای چیمه

 28

مسجد ولیعصر

دهستان طرقرود روستای کشه

 29

مسجد طیلاب

علیا محله طیلاب

30

مسجد صاحب الزمان

دهستان طرقرود روستای مزده

31

مسجد جامع

روستای جاریان

بنا به در خواست يکی از همشهريان تعداد ديگری از مساجد شهرستان نطنز را در اين قسمت معرفی کردم اميدوارم که بتوانم خواسته های شما را برآورده کنم.