نطنز 2006

قدیمی ترین و با سابقه ترین وبلاگ شهرستان نطنز (همه چیز درباره نطنز)
 
بقعه شيخ عبدالصمد نطنزي
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤ : توسط : نطنزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سمت غرب دهليز ورودي جنوبي مسجد جامع در چوبي نوسازي به چشم مي خورد كه حد فاصل راهرو و شبستان نوسازي است كه بر خرابه هاي پشت سردر خانقاه بنا گرديده است .
آرامگاه شيخ مكاني مربع شكل به اضلاع 90/5 متر با چهار طاقچه عميق مستطيلي با عرض 14/2 و عمق 68/0 متر در چهار سمت بر محور بنا و طاقچه هاي كم عمق كوتاه مسطتيلي در مجاورت زواياست .
گنبدي مقرنس بر سقف آرامگاه استوار گرديده كه در قاعده آن كتيبه اي گچي به خط ثلث برجسته در زمينه نقوش ريز و درشت گچ بري شده بس زيبا , به چشم مي خورد . اين كتيبه شامل آخر آيه 167 آيه 168 و بخش اول آيه 169 سوره آل عمران ميباشد. گنبد بقعه متشكل از سه كثيرالضلاع استوار بر يكديگر و هرمي هشت ترك بر انتهاي آن است .

زيبا ترين بخش مجموعه مسجد جامع را سر دري با پوشش كاشي داراي نقوش و طرح هاي گوناگون به نام سردر خانقاه تشكيل ميدهد و چنين به نظر مي رسد كه پس از ساختن مسجد به سال 704 و بقعه شيخ عبد الصمد به سال 707 كار بنائي را ادامه داده و به ساختن خانقاهي پرداخته اند كه متاُسفانه به جز درگاه يا سردري كه به ساختمان مسجد اتصال دارد اثر ديگري از آن به جاي نمانده است .
اين سردر از آجر ساده ساخته شده و در بعضي قسمت ها كاشي با لعاب فيروزه و لاجورد به كار برده اند و نمونه زيبايي از بنا هاي كبود رنگ دوره مغولي است كتيبه بزرگي به عرض 45 سانتي متر به خط ريحان دارد كه به طور برجسته بر متن كاشي هاي فيروزه اي به دور درگاه مي گردد.
نوسازي است كه بر خرابه هاي پشت سردر خانقاه بنا گرديده است .
آرامگاه شيخ مكاني مربع شكل به اضلاع 90/5 متر با چهار طاقچه عميق مستطيلي با عرض 14/2 و عمق 68/0 متر در چهار سمت بر محور بنا و طاقچه هاي كم عمق كوتاه مسطتيلي در مجاورت زواياست .
گنبدي مقرنس بر سقف آرامگاه استوار گرديده كه در قاعده آن كتيبه اي گچي به خط ثلث برجسته در زمينه نقوش ريز و درشت گچ بري شده بس زيبا , به چشم مي خورد . اين كتيبه شامل آخر آيه 167 آيه 168 و بخش اول آيه 169 سوره آل عمران ميباشد. گنبد بقعه متشكل از سه كثيرالضلاع استوار بر يكديگر و هرمي هشت ترك بر انتهاي آن است .
زيبا ترين بخش مجموعه مسجد جامع را سر دري با پوشش كاشي داراي نقوش و طرح هاي گوناگون به نام سردر خانقاه تشكيل ميدهد و چنين به نظر مي رسد كه پس از ساختن مسجد به سال 704 و بقعه شيخ عبد الصمد به سال 707 كار بنائي را ادامه داده و به ساختن خانقاهي پرداخته اند كه متاُسفانه به جز درگاه يا سردري كه به ساختمان مسجد اتصال دارد اثر ديگري از آن به جاي نمانده است .
اين سردر از آجر ساده ساخته شده و در بعضي قسمت ها كاشي با لعاب فيروزه و لاجورد به كار برده اند و نمونه زيبايي از بنا هاي كبود رنگ دوره مغولي است كتيبه بزرگي به عرض 45 سانتي متر به خط ريحان دارد كه به طور برجسته بر متن كاشي هاي فيروزه اي به دور درگاه مي گردد.