نطنز 2006

قدیمی ترین و با سابقه ترین وبلاگ شهرستان نطنز (همه چیز درباره نطنز)
 
مسجد جمعه نطنز (مشهور به مسجد جامع)
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤ : توسط : نطنزی

 

 

 

 

 

در وراي باغستانهاي سر سبز مركز شهر نطنز مناره اي سر به فلك كشيده , وگنبدي هرمي شكل در كنار آن توجه هر تازه واردي را به سوي خود معطوف ميدارد . اين مناره بخشي از مجموعه بسيار نفيس مسجد جمعه و آرامگاه عالم رباني و عارف روش ضمير سده هشتم هجري قمري شيخ نورالدين عبد الصمد اصفهاني نطنزي وسر در خانقاه او مي باشد , كه قسمتهايي از آن از دستبرد مصون نمانده و در نتيجه زينت بخش موزه هاي كشور هاي بيگانه گرديده است . ولي آنچه كه موجب دلگرمي و سر افرازي است آنكه آثار بجاي مانده نيز در نوع خود كمتر همتا ومانندي دارد. اين مجموعه كه شامل شبستان هشت ضلعي  گنبد دارمسجد , آرامگاه شيخ نورالدين عبدالصمد , سردر خانقاه و مناره مرتفعي است به استثناي شبستان گنبد دار كه از بناهاي دوره ديلمي است, بقيه مربوط به دوره ايلخانيان مغول مي باشند كه در فاصله سالهاي 704 تا 725هجري قمري بنا گرديده است .
 

 مسجد به سال 704 هجري قمري به دستور خليفه فرزند حسين ماستري( ماستر ازآبادي هاي فراهان تفرش است ) وبه كوشش شمس الدين محمد بن علي نطنزي بنا گرديدهاست .


 در انتهاي ايوان جنوبي دو ورودي تعبيه شده كه ايوان را به شبستان پشت آن متصل ميكند . از ظواهر امر چنين استنباط ميشود كه در اين شبستان هشت ضلعي كه گنبدي آجري بر آن استوار گرديده جزئي از مجموعه احداثي دوره ايلخانان مغول است.
سقف اين شبستان گنبدي است آجري يك پوشه مدور به محيط 26 متر كه بر ساقه هشت ترك آن كه به ارتفاع دو متر است , استوار گرديده  .
مناره بلند و زيباي مسجد به واسطه سبك جالب وتزئينات كاشي كاري به ويژه كتيبه پهن وفيروزه اي ساقه آن بسي ارزشمند و قابل توجه ميباشد . اين مناره به ارتفاع 20/37  متر وداراي 118 پله مارپيچي است, كه ما بين در سفيد مسجد و سر دركبود خانقاه بنا شده است و به وسيله شبستان طاق داري كه سطحش با فرش آرامگاه شيخ عبدالصمد مساوي است به ساير بنا ها متصل گرديده است.